Snabb leverans (1-3 dagar på lagerhållna produkter)

 Kostnadsfri expertrådgivning

 Alltid fri frakt

När du lämnar dina personuppgifter till oss är vår strävan är att skydda dem på bästa sätt, så att du kan känna dig trygg.

Personuppgiftsansvarig

Ergohuset Ermi AB

Organisationsnummer 556505 – 4243

Karlavägen 16

114 31 Stockholm

gdpr@ergonomi.se 

Vår informationshantering-grundläggande principer:

 • Laglighet, öppenhet och ändamålsbegränsning

  Varje personuppgiftsbehandling som vi utför skall ha en dokumenterad, laglig grund enligt de kriterier som anges i GDPR-lagstiftningen.  Vi skall vara tydliga med i vilket syfte vi samlar in uppgifter från dig och vad vi skall ha dem till.  Vi har inte rätt att använda uppgifterna i ett annat syfte än det vi uppgett. Du äger dina uppgifter. Vi lånar dem för att kunna bistå dig som kund på bästa sätt.

 • Uppgiftsminimering

  Vi skall inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

 • Riktighet

  Vi skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi har är riktiga och att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas. Om du som kund ser att vi har felaktiga uppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss så rättar vi till det.

 • Lagringsminimering

  När uppgifterna inte längre behövs skall de raderas eller avidentifieras. För alla våra personuppgiftsbehandlingar så har vi fastlagda rutiner och tidsfrister för gallring. 

 • Integritet och sekretess

  Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår personal har fått information och kunskap om GDPR och hur de ska hantera personuppgifter enligt förordningen.

När och varför samlar Ergohuset ERMI AB in Dina personuppgifter?

När du eller lägger en order eller frågar om en offert så sparar vi namn, telefonnummer, e-postadress, adress och organisations-/personnummer i vårt affärssystem. Detta för att vi ska kunna hantera, leverera och fakturera din beställning eller återkoppla till dig med ett korrekt erbjudande.

Säljaren har också möjlighet att lägga till en fritext som hör till affären och som hjälper oss att uppfylla dina önskemål på bästa sätt. Ett exempel kan vara att du som kund skall byta kontorsstol och att du har särskilda önskemål.

Vi sparar sedan dina uppgifter för att kunna fullfölja våra garantiåtagande och uppfylla våra åtagande enligt bokföringslagen samt att kunna bistå dig vid ev. framtida beställningar eller vid frågor angående tidigare beställningar.

Om du har en fråga om en specifik lagringsperiod för vissa typer av personuppgifter som vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Eftersom du förekommer i vårt ordersystem så ingår du också i de listor som vi använder för att skicka nyhetsbrev och inbjudningar till olika event. Dessa nyhetsbrev och inbjudningar skickas ut via e-post med oregelbundna mellanrum men högst en gång i månaden. Om du inte vill ha utskick från oss kan du när du när som helst avregistrera dig genom att klicka på avregistrering i något av de nyhetsbrev vi skickat.

E-post

Alla former av e-post som du skickar till oss sparas hos mottagaren, och kan även komma att vidarebefordras internt för att du skall få rätt hjälp med ditt ärende. Vår policy är att varje medarbetare har rätt att spara e-post under ett pågående ärende, men att de ska raderas så snart ärendet är avklarat. 

Bilder på hemsidan och publiceringar på sociala medier

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på vår hemsida eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

Vi tar ofta bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke från alla som syns på bilden.

Om du vill delta vid ett event men inte vill bli fotograferad ber vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så skall vi respektera ditt önskemål.

Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den skall fylla ett syfte och inte skall upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med så vill vi att du meddelar oss via gdpr@ergonomi.se

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på gdpr@ergonomi.se

ÄNDRINGAR TILL DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi kan komma ändra i denna personuppgiftspolicy. Vi kommer att publicera alla ändringar till denna personuppgiftspolicy här. Vänligen gå tillbaka till denna personuppgiftspolicy regelbundet.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen